دانلودپروژه مالی رشته حسابداری درباره دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

دانلودپروژه مالی رشته حسابداری درباره دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

دانلودپروژه مالی رشته حسابداری درباره دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول-كليات۳
فصل دوم ۱۰
فصل سوم-پرداختها و هزينه ها ۱۲
انواع پرداختها ۱۲
الف-در مورد خريد هاي داخلي ۱۵
ب:خريدهاي خارجي ۱۶
ج : خدمات قراردادي ۱۶
فصل چهارم – معاملات ۲۲
ترتيب تحويل كالا ياخدمات ۳۹
فصل پنجم – تنظيم حساب و نظارت ۴۴
فصل ششم – اموال۴۷
فصل هفتم – امور مختلف ۴۸
حسابداري دولتي ۵۱
ثبت عمليات حسابداري بستن حسابها ۷۱
عنوان صفحه
گروه مستقل حسابهاي ساير منابع ۸۰
مشخصات و تاريخچه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي ۸۴
پيش…

آشنايي با rTMS وكاربرد آن

آشنايي با rTMS  وكاربرد آن

آشنايي با rTMS وكاربرد آن

پاورپوینت۱۰اسلاید
آشنايي مختصر با rTMS
وكاربرد آن
تاریخچه
فرآیند درمان
مزایای درمان با rTMS
آمادگی و  تذکرات اولیه
عوارض rTMS
کاربردهای درمانی
عوارض بعد از ترخیص
لوپ مغز
 …