نقش IT در مدیریت بحران

نقش IT در مدیریت بحران

نقش IT در مدیریت بحران

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات(IT) در مدیریت بحرانقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۳۳
فهرست:
مقدمه
تعریف بحران
انواع بحران
سوابق تاریخی مدیریت بحران در ایران
سیر تحولی مدیریت بحران
ساختار مدیریت بحران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
تعریف مدیریت بحران و اهداف آن
استانداردهای بین المللی
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران
انواع سیستم های اطلاعاتی کاربردی در مدیریت بحران
فرایند برنامه ریزی مدیریت بحران و نقش IT در آن
سیستم های…

نوبت كاري و عوارض آن

نوبت كاري و عوارض آن

نوبت كاري و عوارض آن

عنوان مقاله: نوبت كاري و عوارض آنقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
نوبت كاري يكي از عوامل استرس زاي شغلي بشمار مي آيد كه بخش رو به تزايدي از جمعيت مشغول بكار را در سطح جهان تحت تأثير قرار داده است ، و همچنين از عوامل زيان آور محيط كار در حيطه ارگونومي سازماني است و مي تواند از جنبه هاي گوناگون اثراتي نامطلوب بر بهره وري سازمان و همچنين كيفيت زندگي كاري انسان، تاثير بر تندرستي جسماني و رواني، ايمني و زندگي خانوادگي و اجتماعي فرد…

طراح پاسخگویی تقاضای هوشمند برای مدیریت انرژی در سیستم های صنعتی با ترجمه آماده

طراح پاسخگویی تقاضای هوشمند برای مدیریت انرژی در سیستم های صنعتی با ترجمه آماده

۱۳ صفحه ترجمه + متن لاتینمدیریت تقاضای الکتریکی (DSM) منبی بر تغییر محتوای مصرف برق از سوی کاربران و از طریق بهبود کارایی انرژی و بهینه سازی تحصین برق می باشد. پاسخ تقاضا (DR) و راهکار PSM است که مشتریان صنعتی، تجاری و مسکونی را مورد هدف قرار داده و کاهش تقاضا و تغییر تقاضا در زمان خاص و دوره خاص را به دنبال دارد. در صورت عدم تولید در سایت و یا تغییر تقاضا، سطح مصرف باید کاهش داده شود. عدم بحرانی بودن شرایط بار در سطح تجاری و مسکونی به کاهش تقاضا با…