مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

چکیده :ناحيه ي زنجان از سابقه ي تاريخي کهن برخوردار است . گرچه اين ناحيه در دل سرزمين هاي مادي قرار داشته ولي اطلاعات تاريخي در مورد آن اندک است .
اين ناحيه در مسير راه هاي مهم ارتباطي قرار داشته و شهرهاي قديمي زنجان و سجاس و سهرورد و طارم در مسير اين راه ها به وجود آمده اند . مذهب رسمي مردنم ناحيه قبل از اسلام ، زرتشتي بوده و زبان شان پهلوي خالص.
اعراب نو مسلمان در سال ۲۲ يا ۲۴ هجري شهر زنجان را به جنگ فتح کرده و مدت ها بر اين ناحيه حکم راني…

اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف

اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف

اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف

قالب فایل: Wordتعداد صفحه: ۳۲ صفحه
قیمت: 5000
دارای منابع پایانی…

مقاله شماره ۴ اقتصادی:چهارچوب برنامه های توسعه در ایران

مقاله شماره 4 اقتصادی:چهارچوب برنامه های توسعه در ایران

مقاله شماره ۴ اقتصادی:چهارچوب برنامه های توسعه در ایران

این فایل دارای ۴۰% تخفیف نسبت به سایر فرشگاه ها میبشد
ابتهاج پس از آشنایی با تفکر برنامه‌ریزی، برای جا انداختن آن در جامعه سامان نیافته ایران به ترویج این اندیشه پرداخت؛ و این فکر را تحت عنوان نقشه به کار می‌برد که ما باید «نقشه» داشته باشیم، یعنی هدف‌مند و بابرنامه باشیم.

بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان

بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان

بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان

عنوان مقاله: بررسي نگرش والدين ، مربيان و دانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستانقالب بندی: word
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
“ خودپنداري ” يا مفهوم ازخود هنگام تولد آغازمي شود و دردوران رشد ومراحل آن شكل مي گيرد. اينكه كودك سرانجام چگونه احساسي درباره خود پيدامي كند، نتيجه تماس ها و تجربه هاي مختلف او با ديگر محيط است . اگر بيشتر اين تماس ها وتجربه ها مطلوب باشند ، كودك احساس خوبي درباره خود پيدا مي كند . اگر كودك مورد محبت قرار گيرد واز او مراقبت…

تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج

تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج

تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواج

عنوان مقاله: تاثیر برنامه های مشاوره ای غنی سازی روابط زوجین بر تحکیم ازدواجقالب بندی: word
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر: ازدواج مهمترین پیوندی است که بین دو فرد روی می دهد و سرآغاز شکل گیری کانون حمایتی-عاطفی است که در کیفیت زندگی افراد و نسل های بعدی نقشی مهم ایفا می کند. ازدواج در همه ی جوامع یک نهاد مهم شمرده می شود و زندگی زناشویی موفق تقریبأ برای هر کسی هدفی عمده و آرمانی به شمار می رود.مشاوره قبل از ازدواج با غنی سازی روابط زوجین می تواند…