۶ استراتژی بازاریابی قدرتمند برای سال جدید

6 استراتژی بازاریابی قدرتمند برای سال جدید

۶ استراتژی بازاریابی قدرتمند برای سال جدید

بازاریابی برای “بازاریابی” همانند هنر برای “هنر” هیچ تاثیری ندارد و در دنیای تجارت جایی ندارد. بازاریابی باید نتیجه داشته باشد, سود. 
بجای انجام دوباره کارهایی که در سال قبل انجام دادیم, کنار گذاشتن مبلغی از بودجه برای بازاریابی بی آنکه فکری در رابطه با استراتژی آن بکنیم هدر دادن پول است که امسال و سال های بعد باید آنرا جبران کنیم. با این ۶ استراتژی بازاریابی قدرتمند امسال یک سود فوق العاده خوب به کسب و کارتان بدهید….