تشکیلات کانون وکلاء ، دادسرا و دادگاه انتظامی

تشکیلات کانون وکلاء ، دادسرا و دادگاه انتظامی

تشکیلات کانون وکلاء ، دادسرا و دادگاه انتظامی

عنوان مقاله: تشکیلات کانون وکلاء ، دادسرا و دادگاه انتظامیقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۵
شرح مختصر:
کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن با اقتباس ازماده ۱۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی که ازجهت نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر عواید و مخارج مستقل اشت تعریف شده در قوانین بعدی استقلال آن وسعت یافته و امور مربوط به نظامات را در بر می گیرد، شخصیت حقوقی اش ناشی از قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم…