ارائه مدل شبيه سازي رايانه اي براي سيستم كنترل خودكار خشك كن خورشيدي

ارائه مدل شبيه سازي رايانه اي براي سيستم كنترل خودكار خشك كن خورشيدي

ارائه مدل شبيه سازي رايانه اي براي سيستم كنترل خودكار خشك كن خورشيدي

عنوان مقاله: ارائه مدل شبيه سازي رايانه اي براي سيستم كنترل خودكار خشك كن خورشيديقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
از جمله روش های قابل اطمينان برای بررسی سیستم هاي کنترل و بهینه سازی آن، شبیه سازی و توسعه مدل رایانه ای سیستم می باشد. مدل هاي شبيه سازي شده قادرند رفتار سيستم را در شرايط مختلف بررسي نمايند و اين در حالي است كه آزمايش هاي واقعي براي بررسي سيستم هاي كنترل، ضمن صرف وقت و هزينه بالا هميشه امكان پذير نمي باشد. از همين رو در…