سبك زندگي

سبك زندگي

سبك زندگي

عنوان مقاله: سبك زندگيقالب بندی: word
فهرست:
چکیده
سبك زندگي چيست؟
فرمايشات رهبري در مورد سبك زندگي
سبک زندگی ایرانی
سبک زندگی غربی
آسیب شناسی سبک زندگی
چرا سبك زندگي نیاز به بازنگری دارد؟
آیا سبک زندگی دلخواهمان را خودمان می توانیم بسازیم ؟
تربیت اسلامی
سبک زندگی جوان مسلمان
مفهوم شناسی بصیرت
 …

حل تعارضات زناشویی براساس الگوی مشاوره ای جنسیتی اسلام

حل تعارضات زناشویی براساس الگوی مشاوره ای جنسیتی اسلام

حل تعارضات زناشویی براساس الگوی مشاوره ای جنسیتی اسلام

عنوان مقاله: حل تعارضات زناشویی بر اساس الگوی مشاوره ای جنسیتی اسلامقالب بندی: pdf
شرح مختصر: خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار میرود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در  خانواده  گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. از اینرو، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان، بیگمان اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
با توجه به شیوع تعارضاتی که…

آموزش سیم پیچی

آموزش سیم پیچی

آموزش سیم پیچی

عنوان مقاله: آموزش سیم پیچیقالب بندی: pdf
فهرست:
سیم پیچی
مشخصات لازم برای طراحی و سیم پیچی موتور
شرح مختصر: اندازه‌ی میدان مغناطیسی در دهانه‌ی سیم‌پیچ نصف میدان مغناطیسی در میانه‌ی آن ( دور از لبه‌های آن ) است. وسیله است که با عبور جریان الکتریکی میدان مغناطیسی به وجود می آورد و می تواندانرژی الکتریکی را در میدان مغناطیسی خود ذخیره کند و به همین خاطر در مدار های الکترونیکی به کار می رود. و به نام های دیگری چون بوبین و یا چوک نیز…