نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور

نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور

نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور

عنوان: نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشورفرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۱۲
توضیحات
توسعه دانش و اطلاعات، وضعيت جديدى را در دنيا به وجود آورده است و صاحبنظران و انديشمندان، آن را با انقلاب اطلاعات از تحولات پيشين صنعتى متمايز ساخته اند. كارو لوكس، استاد دانشگاه تهران و از هموطنان ارمنى ما اعتقاد دارد كه انقلاب جديد تكنولوژيكى، فرصت هاى بى شمارى را فراروى كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران گذاشته است تا عقب ماندگى صنعتى خود را جبران كنند….

بررسی جایگاه عدالت اقتصادي در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران

بررسی جایگاه عدالت اقتصادي در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران

بررسی جایگاه عدالت اقتصادي در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران

عنوان مقاله: بررسی جایگاه عدالت اقتصادي در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايرانقالب بندی: word
شرح مختصر:
با تقسيم صاحبان حقوق اقتصادي به انسانها و اموال،‌ مي توان عدالت اقتصادي را در ارتباط با هريک از اين دو دسته،‌ به عدالت توزيعي و عدالت تخصيصي تقسيم نمود. براين اساس، رعايت عدالت اقتصادي،‌ مستلزم رعايت حقوق اقتصادي انسانها (عدالت توزيعي) و حقوق اقتصادي اموال (عدالت تخصيصي) است.
با در نظر گرفتن تعريف فوق از عدالت اقتصادي، مبناي قانون…

ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی

ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی

ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی

اگر میخواهید کسب و کار اینترنتی داشته باشید و در این کسب و کار موفقیت را از آن خود کنید باید اشتباهات بزرگ را بشناسید تا توان رویارویی و مقابله با آن ها را داشته باشیددر این مقاله ده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی به صورت مختصر و مفید توضیح داده شده اند…