بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
میلاد بخارایی نیا – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
چکیده
این تحقیق به بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده برای رسیدن به مقاصد این پژوهش، روش مقطعی و نوع تحقیق شبهآزمایشی است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی میباشد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری…

بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۱
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
ولی بنائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی ، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی صادق عابدی – مدرس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
چکیده
با توجه به حرکت سریع و رو به رشد تکنولوژی و توسعه ی آن در جوامع امروزی، می توان سرعت و نشانه های آن را درتمامی حوزه های علم، اقتصاد و صنعت روءیت نمود. در این راستا به ضرورت کسب اطلاعات در هر رشته، که نه تنها جزءملزومات…

ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۵
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
محمدرضا قاسمی فارغ التحصیل از دانشگاه علمی کاربردی مخابرات راه دور شیراز
چکیده
با توجه به اینکه هر جسمی در برابر امواج الکترومغناطیس تغییر طیفی در انعکاس ایجاد می کند. لذاامکان این را برای ما فراهم می آورد؛ که با تابش بازه ای از سری امواج الکترومغناطیس بر اجسام وآنالیز انعکاس آن توسط سری فوریه (FFT) از وجود جسم و یا حتی نوع مواد آنها پی ببریم.بیشترین کاربرد آن را در صنعت نظامی در رادارها می…

ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
احسان میقانی – صنایع ارتباطی آواحسین میقانی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
چکیده
حملات MITM که درواقع زیرمجموعهای از حملات مبتنی بر مسمومسازی جداول ARP هستند، به دلیل کمبودمکانیزمهای احراز هویت و همچنین عدم حالتمندی پروتکل ARP ، موفقیتهای بسیاری را در کارنامه خود ثبتنمودهاند. مقاله پیشرو با استفاده از یک روش احراز هویت جدید و نیز بهرهگیری از جداول حالتمند ARP و یک کنترل کننده…

ارائه الگوریتم کنترل توان برای بهبود مجموع توان مصرفی

ارائه الگوریتم کنترل توان برای بهبود مجموع توان مصرفی

ارائه الگوریتم کنترل توان برای بهبود مجموع توان مصرفی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۶
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
برای کنترل توان در در سیستم های ارتباطات بی سیم موبایل راه های مختلفی وجود دارد یکی از این را ه حل ها که به صورت توزیع شده می باشد ارا ئه الگوریتم کنترل توان با شاخص های مختلف است. الگوریتم های کنترل توان زیادی ارائه شده است که شاخص این الگوریتم ها Min کردن توان مصرفی می باشند در این مقاله نگاه اجمالی به طریقه کار این الگوریتم ها می اندازیم و روش آن ها را به طور مختصر بیانمی کنیم و الگوریتم جدیدی…

اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۶
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
امروزه با توجه به افزایش خودرو در ایران شاهد افزایش تصادفات در داخل و ورودی شهرها میباشیم که یکی از علتهای آن سرعت زیاد خودروها در عبور از عرض خیابان و تقاطعات میباشد. بمنظور کاهش سرعت خودروها و به تبع کاهش تصادفات ، اقداماتی در جهت کاهش سرعت خودروهاوآرامسازی ترافیک در شهرها صورت گرفته است تا اثر نامطلوب وسایل نقلیه را کاهش داده و ایمنی و سلامت عابرین پیاده را در خیابانهای شهر فراهمکند…

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتمهای جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت میباشد. الگوریتم ژنتیک برای روشهای کلاسیک بهینه سازی در حل مسائل خطی، محدب و برخی مشکلات مشابه موفق بوده است ولی برای حل مسائل گسسته و غیر خطی بسیار کاراتر میباشد. به عنوانمثال میتوان به مسأله فروشنده دوره گرد اشاره کرد. در طبیعت از ترکیب کروموزومهای بهتر، نسلهای بهتری پدید میآیند. در این بین گاهی اوقاتجهشهایی…

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
این تحقیق به بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده برای رسیدن به مقاصد این پژوهش، روش مقطعی و نوع تحقیق شبهآزمایشی است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی میباشد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۰۴۴ نفر از کارشناسان بودند که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، ۸۱۱ نفر…

نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی

دانلود نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمیفرمت:word
۳۰صفحه
چکیده نقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمی:روحیه و نشاط معلمی مانند دیگر مسائل تحت تاثیر عوامل متعددی است كه در صورت تجمیع این عوامل این روحیه و نشاط شكل می گیرد و می تواند موجبات جلوگیری از پیری معلم را فراهم كند. اهمیت نشاط معلم به نقش و تاثیر معلم در تربیت نسل آینده و ضرورت نشاط و شادابی در امر تعلیم و تربیت است. معلم بی نشاط و بی طراوت می تواند…

پرسش مهر خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟

پرسش مهر خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟

پرسش مهر خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟

مقاله خشونت از کجا نشأ ت گرفته است ؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، دربرابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟
چگونه کشور وجامعه ای دارای رحمت اسلامی ونبوی داشته باشیم ؟
وچگونه می توانیم جوامع منطقه مان وجهان را از خشونت برهانیم ؟ فرمت :word
  30صفحه
چکیدههمانگونه که می دانیم امروزه در جهانی زیست می‌کنیم که مملو از خشونت و افراط گری است. به طوری که هر روز شاهد جریان جدیدی از خشونت در منطقه و جهان هستیم.گاهی شاهد رفتار وحشیانه علیه…