نقش فضاي كسب و كار در كارآفريني و توسعه فناوري اطلاعات

نقش فضاي كسب و كار در كارآفريني و توسعه فناوري اطلاعات

نقش فضاي كسب و كار در كارآفريني و توسعه فناوري اطلاعات

عنوان مقاله: نقش فضاي كسب و كار در كارآفريني و توسعه فناوري اطلاعاتقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۳
قسمتی از متن:
در طي تاريخ، فناوري تاثيري عميق بر توسعه انساني و پيشرفت تمدن بشري داشته است. حدود دوميليون سال طول کشيد تا انسان ها از حالت قبايل سرگردان همواره در جستجوي غذا، به کشاورزاني تبديل شوند که توانايي استفاده از ابزار و حيوانات اهلي را داشته باشند. اين توسعه چشمگير با طلوع تمدن بشري مقارن بود. در طي هزاران سال بعد شاهد ساخت چرخ، درشکه و…