مالیه عمومی

مالیه عمومی

مالیه عمومی

کتاب مالیه عمومی گردآوری کامران فقیهی برای رشته های مدیریت وحساب داری، فایل به صورت pdf میباشد…